– Successiv övergång av hänsyn till lokala leverantörer: Konsum Värmland fasar ut ägg från burhöns

 

Konsum Värmland har, tillsammans med övrig svensk konsumentkooperation, beslutat upphöra med all försäljning av ägg från burhöns till förmån för ägg från frigående hönor. För att främst de lokala leverantörerna ska få en rimlig chans att ställa om sin produktion beräknas att alla burägg har försvunnit från butikerna vid årsskiftet.
burhns1.jpg
Idag är cirka 75 % av försäljningen ägg från frigående höns, och efterfrågan har hela tiden ökat. Och nu löper man alltså linan ut genom att aktivt ställa krav på alla leverantörer att ställa om produktionen till att bara omfattas av ägg från frigående hönor. Men ägg från burhöns kommer att finnas kvar i butikerna under en övergångsperiod.

 

– Vi ser helst att omställningen går så snabbt som möjligt, säger Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson. Men samtidigt måste vi också ge våra mindre äggleverantörer här i Värmland en rimlig chans att ställa om produktionen.


Beslutet omfattar hela verksamheten
Beslutet gäller för samtliga butiker inom Konsum Värmland och även för dotterföretagen Pekås, Supermarket och MaxiMat.  Dessutom kommer den egna livsmedelsproduktionen, Värmlands Chark AB och Konsum Värmland Bageri att ställa om sin produktion, för att endast använda ägg från frigående höns.

 

– Vi har många medlemmar som engagerat sig i denna fråga. Därför väljer vi nu att helt fasa ut ägg från burhöns, avslutar Klas Olsson.


För ytterligare fakta; se gärna; www.konsumvarmland.se
För ytterligare information, kontakta Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102