– Allt svårare för mindre butiker Konsum Värmland föreslår nedläggning av Coop Nära Edsvalla

 

 
Konsum Värmlands styrelse föreslår att en av föreningens minsta butiker Coop Nära Edsvalla läggs ned. Samtidigt varslas sju tjänstemän och fyra kollektivanställda vid anläggningarna på Orrholmen i Karlstad. Anledningen är ett hårdare marknadsklimat för mindre butiker, och behov av kostnadsanpassningar inom grossistverksamheten och administrationen.

 

– Förlusterna för Coop Nära Edsvalla har ökat kraftigt under de senaste åren, säger Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson. Med tanke på det hårdnande marknadsklimat som råder i Värmland, kan vi inte subventionera underskottet hur länge som helst. Samtidigt måste vi också anpassa kostymen inom administrationen och grossistverksamheten till det rådande marknadsklimatet.


1,4 miljoner kronor i underskott
Konsum Värmland hävdar att man i många år täckt upp förlusten för Coop Nära Edsvalla. Bara under 2013 uppgick förlusten till hela 1,4 Mkr, och under de senaste fem åren till 5,4 Mkr. Anledningen är främst ett sviktande kundunderlag.

 

– Vi tycker oss ha provat det mesta och beklagar givetvis utvecklingen. Men det finns en smärtgräns även för oss, menar Klas Olsson.


Dialog med medlemmarna
Det slutliga beslutet tas av Konsum Värmlands förvaltningsråd, som ska behandla frågan på sitt sammanträde den 14 maj. Innan dess ska frågan diskuteras med medlemmarna vid ett öppet medlemsmöte i Edsvalla Folkets Hus den 28 april klockan 18 00.

 

– Vi har en klar och tydlig informationsgång. Vi har informerat personal och förtroendevalda om förslaget. Därefter vill vi diskutera med medlemmarna om det finns några förslag på om utvecklingen kan vändas, innan förvaltningsrådet fattar sitt beslut.


Tekniska investeringar möjliggör effektivisering
Konsum Värmlands grossistverksamhet och huvudkontor, är beläget på Orrholmen i Karlstad. Nu varslas sju tjänstemän och fyra kollektivanställda, av totalt cirka 350 anställda, om uppsägning. Anledningen är omorganisation och tekniska lösningar som möjliggör effektiviseringar.

 

– Det krävs, även av oss inom bakomliggande led, att vi ser över och anpassar kostymen till rådande marknadsförhållanden, avslutar Klas Olsson.


Hur många och vilka som till sist berörs av varslen inom Grossistverksamheten och huvudkontoret fastställs av de fackliga förhandlingarna som beräknas avslutas under våren.

Butiken i Edsvalla inväntar förvaltningsrådets slutliga beslut den 14 maj innan förhandlingar inleds.

Övriga fakta;
2009 gick butiken i Edsvalla i förlust med;
817 000 kronor, 2010;  974 000 kronor, 2011; 1 100 000 kronor, 2012;  1 123 000 kronor och 2013; 1 365 000 kronor. Mellan åren 2009-2013 har alltså Konsum Värmland skjutit till 5 379 000  miljoner kronor.

För ytterligare information
, kontakta; Klas Olsson, informationschef Konsum Värmland, tfn, 054-220102, Gerd Överby på Handelsanställdas förbund, tfn; 054-220181, eller Lena Granqvist hos Ledarna, tfn; 054-220154