Konsum Värmlands förvaltningsråd har fattat sitt beslut; Coop Nära Edsvalla läggs ned

 

 
I går fattade Konsum Värmlands förvaltningsråd det avgörande beslutet att en av föreningens minsta butiker, Coop Nära Edsvalla läggs ned. Beslutet har föregåtts av ett förslag från styrelsen och ett öppet medlemsmöte  där nära 200 Edsvallabor deltog, där förslag till en vändning efterlystes och diskuterades.

 

– Förra året gick butiken i förlust med 1,4 Mkr, säger Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson. Med tanke på hur marknadssituationen ser ut idag, finns det en smärtgräns även för oss.

 

– Det sista halmstråt att rädda butiken, var om det framkom några konkreta förslag vid medlemsmötet som var realistiska för att vända utvecklingen. Tyvärr ansåg förvaltningsrådet att så inte var fallet, och av den anledningen fattades beslutet om nedläggning.Läggs ned vid halvårsskiftet

Butiken kommer att stängas redan i mitten av juni. Hastigt tycker många, men samtidigt ska man ta i beaktande att butiken var nedläggningshotad redan i början av 80-talet, ett hot som övergick i mer skarpt läge 1996, och den senaste gången 2006. Men vid de  tidigare tillfällena hittades oprövade lösningar, bl. a ökad kampanjgrad, förändrat sortiment och söndagsöppet. Åtgärder som man hoppades skulle vända utvecklingen, men som tyvärr inte gett resultat.

 

– Det har funnits ett stort engagemang från medlemmarnas och från personalens sida för butikens bevarande. Men tyvärr har den ekonomiska realiteten till sist hunnit ifatt även oss, avslutar Klas Olsson.


Butiken har idag tre anställda. Hur många som till sist berörs av nedläggningen kommer att behandlas vid de fackliga förhandlingarna som inleds omgående.

Övriga fakta;
2009 gick butiken i Edsvalla i förlust med;
817 000 kronor, 2010;  974 000 kronor, 2011; 1 100 000 kronor, 2012;  1 123 000 kronor och 2013; 1 365 000 kronor. Mellan åren 2009-2013 har alltså Konsum Värmland skjutit till 5 379 000  miljoner kronor.

För ytterligare  fakta; www.konsumvarmland.se

För ytterligare information; Kontakta Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-22 01 02, eller Eva Enström från Handelsanställdas förbund. Tfn; 072-552 56 16.