– Varumärket Värmlandsgris är räddat; Konsum Värmland inleder samarbete med Dahlbergs slakteri i Dalsland

 

Scan har sagt upp kontrakten med ett antal grisbönder, bland dem många gårdar som levererat till Konsum Värmland under varumärket Värmlandsgris. Konsum Värmland har genom dotterföretaget Värmlandschark AB nu säkerställt att varumärket Värmlandsgris kommer att finnas kvar genom att övergå till ett samarbete med Dahlbergs slakteri i Dalsland.

Varumärket Värmlandsgris uppkom redan 1997, i samband med att Scan lade ned sin dåvarande slakterianläggning i Kil.

 


– Redan 1997 beklagade vi den urbanisering som skedde inom jordbrukskooperationen, säger Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson. Tillsammans med Scan tog  vi därför initiativet till att utveckla Värmlandsgris som ett eget varumärke. Allt för att bidra till att det skulle finnas grisbönder kvar i Värmland.

 

Djurtransporter
Ett av kriterierna för varumärket, var att djurhållningen skulle ske på ett ansvarsfullt sätt. Bland annat skulle grisarna inte behöva färdas i transportbilen mer än åtta timmar, något som var möjligt tack vare Scans anläggning i Skara.

 


– Då Scan kommer att upphöra med grisslakt vid sin anläggning i Skara under hösten, var det diskussioner om att Värmlandsgrisarna skulle fraktas till andra orter. Detta, i kombination att man sagt upp avtalet med ett antal grisbönder, tycker vi inte är rimligt med tanke på trovärdigheten för varumärket. Därför väljer vi att avbryta samarbetet med Scan när det gäller Värmlandsgrisen.

 

Värmlandsgrisens revansch
Värmlandsgrisen kommer att ta en rejäl revansch, tack vare att dotterföretaget Värmlandschark AB nu tecknat avtal med Dahlbergs Slakteri i Dalsland. Det nya avtalet innebär att antalet gårdar som kommer att ingå i varumärket kommer att utökas, samtidigt som det ger Konsum Värmland och Värmlandschark AB möjligheten att utöka utbudet, tillgången och marknadstrycket för det Värmländska grisköttet.

 


– Sammansättningen av de värmländska gårdarna kommer att förändras något, och bli fler än de är idag. Och vi är mycket nöjda med att vi även i framtiden kan erbjuda våra kunder och medlemmar att själva ta valet att gynna Värmländska grisbönder i alla våra butiker, från Björneborg i söder till Sysslebäck i norr, avslutar Klas Olsson.

 

För ytterligare fakta; se gärna www.konsumvarmland.se www.dahlbergs.nu

För ytterligare information; Kontakta Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102, eller Mikael Johansson på Hults gård i Värmlandsnäs, grisbonde, tfn; 070-645 40 42.