– Investeringar möjliggör effektiviseringar Nio personer varslas vid Coop Forum Kristinehamn

Coop Forum Kristinehamn varslar nio medarbetare om uppsägning. Hur många

som till sist kommer att beröras av varslet är ännu inte fastställt.
Det kommer att avgöras vid de fackliga förhandlingarna som avslutas
under hösten.

– De senaste årens ombyggnader och förändringar har
gjort butiksarbetet mer rationellt, samtidigt som konkurrenssituationen
har förändrats, utan att kommunen haft någon direkt tillväxt, säger
Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, som förklaring till
varslet.


Fackliga förhandlingar

Av totalt 40 anställda är det
nio personer som varslas. Hur många, och vilka som till sist kommer att
beröras är ännu inte fastställt. Det kommer att avgöras av de fackliga
förhandlingarna som påbörjas omedelbart, och som beräknas avslutas under
hösten.

– Vi är medvetna om att ett varsel alltid skapar oro och
osäkerhet för den anställda. Med tanke på konkurrenssituationen är det
ändå viktigt att slå vakt om lönsamheten för att på sikt säkerställa
Konsum Värmlands starka position i landskapet, avslutar Klas Olsson.


För
ytterligare information,
kontakta Konsum Värmlands informationschef
Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02, eller Linda Pettersson, klubbordförande
för Handels i Kristinehamn, tfn; 073-841 98 88