Steve Fredriksson lämnar som VD för Konsum Värmland

 

Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve
Fredriksson lämnar sin tjänst med omedelbar verkan. Anledningen är att
styrelsen och VD har skilda uppfattningar i väsentliga frågor.
Steve Fredriksson har genomfört mycket stora
insatser för Konsum Värmland genom åren, säger Konsum Värmlands
styrelseordförande Ingegärd Persson. Men då vi har skilda uppfattningar i
alltför många frågor skiljs våra vägar åt.
Inom de närmaste dagarna kommer styrelsen att tillsätta en tillförordnad
VD, som tillfälligt kommer att inneha befattningen tills dess att en
efterträdare tillsatts.

Vi kommer också att förändra en hel del rutiner som handlar om
lönesättning för enskilda tjänstemän i ledande positioner. Mitt eget
agerande i detta ärende kommer också att prövas av ett extrainkallat
förvaltningsråd som kommer att hållas redan på torsdag.

För ytterligare information, kontakta Konsum Värmlands
informationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02. Ingegärd Persson är
anträffbar under onsdagen, tfn; 070-576 54 94