– Regionalt samarbete för tillväxt och klimatanpassning Konsum Värmland och Adaptum i samarbete

 

Adaptum är namnet på det relativt okända Värmländska företag med en helt unik affärsidé. Företaget har nämligen skapat ett patentsökt system där man med hjälp av överhettad ånga på ett snabbt, enkelt och miljövänligt sätt kan rengöra hela kyl- och frysanläggningar. Sedan tidigare har man ett samarbete med Konsum Värmland, men då marknaden är mycket stor räknar man med en snabb expansion.

– Vårt unika system innebär att vi kan erbjuda ett snabbt, hygieniskt och energieffektivt sätt att återställa kyl- och frysmöblerna till näst intill nyskick, säger Ulf Andersson, som är VD för Adaptum. När vi kartlagt marknaden ser vi stora möjligheter, främst inom livsmedelsbranschen.

Lönsam affär
Sedan tidigare är det Konsum Värmland som är den största kunden. Ett 20-tal butiker har genomgått en total genomgång av kyl- och frysanläggningarna. Ett samarbete som kommer att fortsätta under 2015 med ytterligare sanering av ett 10-tal butiker.

 

– Vi kan bara se fördelar med vårt samarbete, säger Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander. Vi har både sänkt våra kostnader genom en mindre energiförbrukning samtidigt som vi fått sänkt matsvinn tack vare en jämnare temperatur. Sammantaget innebär detta en minskad belastning på vår närmiljö. Att vi dessutom hjälper ett lokalt företag att växa ser vi som en positiv bieffekt.

Livsmedelssäkerhet
Förutom ekonomiska vinster, har metoden även livsmedelstekniska fördelar. – Det finns alltid en risk att det uppstår mögelpåväxt och andra mikrobiologiska ämnen på insidan av en kylanläggning, säger Ulf Andersson. Genom en sanering av det här slaget minimeras riskerna och man ökar livsmedelssäkerheten betydligt.

Fortsatt expansion
Adaptum ser nu framtiden an med tillförsikt. Inom den närmaste tiden kommer man att bearbeta marknaden även utanför länets gränser. Bakom sig har man finansiärer, bl.a från EkoVäst Invest.

 

– Vi har en unik affärsidé, ett fortsatt samarbete med Konsum Värmland och vi verkar på en marknad som hela tiden växer. Vi har därför all anledning att se framtiden an med tillförsikt, avslutar Ulf Andersson.

För ytterligare fakta; se gärna; www.konsumvarmland.se eller www.adaptum.se

För ytterligare information, kontakta, Ulf Andersson, VD Adaptum, 072-721 79 08 eller Konsum Värmlands kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02