Volontärer i Molkom fixar maten till riskgrupper

För nästan två veckor sedan, den 21 mars, startades Facebookgruppen ”Volontärer i Molkom”. Avsikten med gruppen var att rekrytera volontärer som helt ideellt skulle hjälpa medmänniskor med att hämta och köra ut matkassar från Coop i Molkom. I samband med att gruppen startades efterhördes också intresset från Coop i Molkom om detta var av intresse. Gensvaret från Coop var stort.

 

Bild; Två av initiativtagarna till gruppen ”Volontärer i Molkom” Lena Fosselius Peterson och Ulf Peter Peterson. (Foto; Privat, fri användning)

Gruppen ”Volontärer i Molkom” har i dag 96 medlemmar som stöttar och av dessa är drygt 30 aktiva. Både Facebookgruppen och de aktiva växer dag för dag.

Under första veckan blev det en försiktig start. Det var många bitar som skulle falla på plats både hos Coop hur utkörningen skulle gå till. Trycket på Coop ökade och för att möta efterfrågan anställdes en person som specifikt skulle handa dessa beställningar samt att plocka i matkassar. Som en följd av detta erbjöds också äldre kunder och kunder i riskgrupperna att få beställa och hämta matkassar utanför butiken.

I mitten av veckan gjordes så de första distributionerna av matkassar till äldre och de i riskgruppen. Mottagandet i samhället var oerhört positivt vilket inte minst önskan om att få bli medlemmar i Facebookgruppen och att hjälpa till som volontär vittnade om.

-Nu är det viktigt att vi skapar hållbarhet i detta under lång tid, säger Lena Fosselius Peterson och Ulf-Peter Peterson, som är initiativtagare till Volontärer i Molkom.

-Tillsammans ska vi göra allt för att hjälpa varandra i samhället så vi tar oss igenom denna svåra tid. Vi vill göra vårt bästa för våra kunder i detta läge och vårt bidrag blir att det kostar ingenting att få varorna hemkörda for att volontärerna arbetar idellt, avslutar Olof Olsson, som är butikschef  på Coop Molkom.

För ytterligare information, kontakta Ulf Peter Peterson, en av initiativtagarna till ”Volontärer i Molkom” tfn; 0730-47 67 48, Olof Olsson butikschef Coop Molkom, tfn; 010-410 92 20 eller Klas Olsson, kommunikationschef Coop Värmland, tfn; 010-410 81 02