Coop Värmlands valberedning

Valberedningen har, tillsammans med styrelsen och VD, till uppgift att förbereda föreningsstämman. Valberedningen ansvarar bland annat för att lämna förslag till ordförande och ledamöter i styrelsen samt granskare ur ett medlemsperspektiv. Som medlem i Coop Värmland har du möjlighet att nominera lämpliga kandidater.
Läs mer om Nomineringar.


Maria Stenberg
Invald 2021
SAMMANKALLANDE

Kommunikationsrådgivare, &Stenberg kommunikation. Hon har varit
kommunikationschef både i privat och i offentlig sektor.  Maria har även
erfarenhet av styrelsearbete både som ordförande och ledamot och är idag
vice ordförande i Handelskammaren Värmland. Engagemanget i föreningen
bottnar i en genuin tro på att det är tillsammans vi kan skapa ett levande Värmland.


Zana Panic
Invald 2023
LEDAMOT

Grundare och VD Karriärbyrå Procruitment. Hon har lång erfarenhet
och kompetens inom rekrytering. Zana har även erfarenhet av styrelsearbete
och är bollplank för företag, VD och chefer inom områden som affärsutveckling
och rekrytering. Engagemang i föreningen bottnar i viljan att göra skillnad
för Värmland i Värmland, tillsammans!


John Johansson
Invald 2022
LEDAMOT

Adjunkt på Handelshögskolan på Karlstad universitet. John undervisar
i projektledning och ledarskap. Han har tidigare arbetat som rekryterare
och företagsledare inom privat sektor. Han tror på kraften i medlemsorganisationer
och människors eget engagemang.

 

 

Erik A Eriksson
Invald 2021
LEDAMOT

Erik är skogsbrukare, har varit förtroendevald under lång tid i både
mindre och större företag som styrelseledamot och valberedare i många år.
Förankrad i Klässbol, med starkt engagemang för Värmland och kooperation.

 

 

Christina Lundqvist
Invald 2021
LEDAMOT

Arbetar operativt och strategiskt med att utveckla egna och andras bolag
samt i flera fall styrelsearbete. Engagemanget i Coop känns rätt då det
handlar om att göra det bästa för Värmland och värmlänningarna.

 


Bo Andersson
Invald 2019
LEDAMOT

Pensionär, f.d. ombudsman och elektriker.
Engagerad i olika organisationer/föreningar med styrelseuppdrag,
även som ordförande. Har politiska uppdrag och är nämndordförande.
Bo har varit aktiv i Butiksråd både på Coop Kronoparken och
Stora Coop Kristinehamn, nu som ordförande. Engagerad i Coop,
för att påverka och förbättra för alla medlemmar.

 

Se vad medlemskap i Coop Värmland innebär.