Nomineringar till styrelse och valberedning

Föreslå kandidater till Coop Värmlands styrelse

Som medlem i Coop Värmland har du möjlighet att föreslå kandidater till styrelsen. Det är vi inom valberedningen som föreslår och det är föreningsstämman, som hålls den 12 april, som beslutar. Ledamöterna till föreningsstämman utses av butiksstämmorna som genomförs över hela Värmland mellan den 17 till 25 mars.

Följande uppgifter måste framgå;

Fullständigt namn, adress och telefonnummer.

Vidare ser vi gärna att följande uppgifter lämnas:
Referenser och tidigare erfarenhet av styrelsearbete i koncern, företag och/eller förening.
Att personen är tillfrågad samt en motivering till ditt förslag.

Vi vill också ha ditt namn, adress, telefonnummer och ID-numret som framgår av ditt medlemskort.

Skicka ditt förslag i ett slutet kuvert till:

Valberedningen
Coop Värmland
Box 1004
651 15 KARLSTAD

Vi vill ha dina förslag, i enlighet med Coop Värmlands stadgar, senast den 15 januari.

Med vänlig hälsning

Valberedningen inom Coop Värmland

Therese Andersson, Thomas Rehn, Monica Gundahl och Kjell Lund.

 

Föreslå kandidater till valberedningen

Du har också möjlighet att föreslå kandidater till den valberedning som ska förbereda 2019 års före-ningsstämma. Även här ber vi dig att ange fullständigt namn, adress, telefonnummer, tidigare erfarenhet av valberedningsarbete och att personen är tillfrågad. Vi vill också veta vem du är som föreslår genom ditt fullständiga namn och det ID-nummer som framgår av ditt medlemskort.

Skicka ditt förslag till personer att ingå i valberedningen, senast den 15 januari, i ett slutet kuvert till;

Styrelsen
Coop Värmland
Box 1004
651 15 KARLSTAD