Vi vill bli påverkade!

Vem tycker du ska ingå i Coop Värmlands styrelse?

En av många fördelar med att vara medlem i Coop Värmland är att du har stora möjligheter att påverka. Mellan 10 november och 15 januari har du möjlighet att göra det genom att föreslå vilka personer du önskar se i Coop Värmlands styrelse, valberedning och som ägarombud.

Nominera här https://coopvarmland.se/nominering

 

Coop Värmlands valberedning.
Nedre raden (fr.v.); Gunnar Bäckström, Malin Svedin-Nilsson, Elisabeth Styffe och Ami Hansson Cooper.
Övre raden (fr.v.); Per Fredriksson, Fredrik Holm, Thomas Rehn och Kjell Lund.