Det här är Coop Värmland

Coop Värmland är en kooperativ ekonomisk förening som ägs och drivs av våra cirka 160 000 medlemmar. Vårt huvudkontor finns i Karlstad och vi har ett 60-tal försäljningsställen runt om i Värmland. Coop Värmland driver också en egen livsmedelsindustri i form av bageri och charkfabrik. I föreningens helägda dotterbolag finns gränshandelsbutikerna MaxiMat och lågpriskedjan Pekås. Vi har cirka 1 000 anställda och under 2015 uppgick den totala försäljningen till 3,9 miljarder kronor.

Våra medlemmar styr verksamheten genom att delta på ett 50-tal butiksstämmor runt om i Värmland. De väljer även representanter till föreningsstämman som är föreningens motsvarighet till bolagsstämma. Föreningsstämman beslutar om hur överskottet ska förvaltas och väljer representanter till förvaltningsrådet. Rådet har till uppgift att bevaka våra medlemmars intressen, bland annat genom att utse en styrelse.

Coop Värmlands affärsidé är att vi ska vara till nytta för våra medlemmar och delägare. Det ska i första hand ske genom att erbjuda lägsta möjliga pris på rena och oförfalskade varor. Dessutom ska föreningen, på affärsmässiga grunder, gynna värmländska och miljövänliga varor.

KV KAP2 bildutdrag 15

ett_jamstallt_varmland

Milstolpar i Coop Värmlands historia

1903: 84 medlemmar gick samman i Nykroppa och bildade Värmlands första Konsumförening.
1966: Konsum Värmland bildades genom sammanslagningar av föreningar i Karlstad, Arvika, Charlottenberg, Sunne, Hagfors, Skoghall och Säffle.
1982: Obs Bergvik öppnades som senare utvecklades till ett av Sveriges största köpcentrum.
1994: Konsum Värmlands distributionscentral  som är Värmlands sista kompletta livsmedelsindustri, förvärvades av KF.
2000: Pekås, ett tidigare privatägt familjeföretag inom lågpris, blev dotterbolag till Konsum Värmland.
2003: Konsum Värmland övertog tidigare EuroSpar i Säffle och Willys i Karlstad.
2004: Medlemmarna i Konsumentföreningen i Karlskoga beslutade att gå samman med Konsum Värmland.
2006: MaxiMat blev ett självständigt dotterbolag till Konsum Värmland
2004 – 2008: Coop Värmland investerade drygt en halv miljard kronor.
2009: Det uppmärksammade konceptet All världens mat öppnades på Kronoparken i Karlstad. Samma år utökades också Konsum Värmlands verksamhet utanför Värmlands gränser med Pekås i Hällefors.
2011: Värmlandschark AB blev under 2011 ett helägt dotterbolag till Konsum Värmland.
2012: Konsum Värmland blir 25%ig ägare av Matmejeriet AB.
2013: Konsum Värmland övertar Stjärnhallen i Kristinehamn.
2014: Lagom till julförsäljningen öppnade nya Konsum Forum Bergvik, efter en omfattande inre ombyggnad, där man bland annat presenterade en av landets största delikatess- avdelningar.
2015: Värmlandschark, som sedan 2011 drivits som ett dotterbolag, blev åter en del av Konsum Värmland.
2017: Konsum Värmland byter namn till Coop Värmland