Hållbarhetsrapport

Lagstadgad hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2022.

 

Lagstadgad hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Lagstadgad hållbarhetsrapport för tidigare verksamhetsår.