Den kooperativa idén


De första kundägda kooperativen dök upp i Sverige redan i slutet av 1800-talet som en motreaktion på kartellbildningar, matfusk och allehanda orättvisor. Idén är helt enkelt lika enkel som genial. Ett antal privatpersoner går samman och bildar en konsumentförening som har som mål att göra bra saker för medlemmarna.

Läs mer om hur vi började i Nykroppa 1903