Coop Konsum Kronoparken blir Pekås

Coop Värmland överför butiken på Kronoparken utanför Karlstad till dotterföretaget Pekås. Bakgrunden är att Pekås välkända lågprisprofil väl kompletterar föreningens övriga butiker i Karlstadområdet.

– För en tid sedan ställde vi om en närliggande butik i Skattkärr till det nya formatet Coop, säger Coop Värmlands VD Tomas Sjölander. Och så sent som i september öppnade vi en helt ny Stora Coop på området Välsviken som ligger bara några kilometer från Kronoparken.


Pekås femtonde butik
Pekås är ett helägt dotterföretag till Coop Värmland. I dag bedriver man verksamhet på fjorton platser i Värmland; Rud, Våxnäs och Viken i Karlstad samt i Torsby, Hagfors, Filipstad, Säffle, Sunne, Karlskoga, Degerfors, Ekshärad, Kil, Skoghall och i Hällefors i Västmanland. Nu utvidgas verksamheten med en fjärde butik i Karlstad.

– Läget på Kronoparken passar mycket bra till vår välkända lågprisprofil säger Pekås VD Tony Carlsson.

Klart under hösten

Coop Konsum Kronoparken sysselsätter idag 12 personer där samtliga kommer erbjudas fortsatt anställning inom Pekås. Omställningen till Pekås beräknas vara klar i september och fram till dess håller butiken öppen som Coop Konsum som vanligt.
All världens mat är Coop Värmlands andra butik på Kronoparken. Här väljer fastighetsägaren att vidareutveckla verksamheten i lokalen och därför väljer Coop Värmland att avveckla den verksamheten. Fyra medarbetare berörs och samtliga erbjuds andra sysselsättningar inom Coop Värmland under uppsägningstiden.

– Nu fokuserar vi handeln på området fullt ut till Pekås som innebär att vi kan erbjuda våra kunder och medlemmar en valfrihet även i östra Karlstad, avslutar Tomas Sjölander.

 

För ytterligare fakta; Se gärna; www.pekas.se  eller www.coopvarmland.se

För ytterligare information, kontakta Pekås VD Tony Carlsson, tfn; 070-641 10 84 eller Coop Värmlands kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02