Coop Värmland tror på handelsplatsen; Pekås vill bygga en helt ny butik i Degerfors

Coop Värmlands dotterbolag Pekås, som verkar inom lågprisområdet, vill bygga en helt ny butik i Degerfors.  Man vill etablera mellan Skolgatan och Karlskogavägen strax söder om Pekås nuvarande butik. Butiken kommer att bli dubbelt så stor som den nuvarande och exteriört och interiört bli stilbildande för övriga 14 Pekåsbutiker runtom i Värmland.

 

Bild; Läget i Degerfors mellan Skolgatan och Karlskogavägen där Pekås vill bygga ny butik. Pekås VD Tony Carlsson syns i bakgrunden. (Foto; Coop Värmland. Fri användning)

 

Efter att Coop Värmland, efter många politiska turer, valde att lägga ned Coopbutiken vid torget i Degerfors har den nuvarande Pekåsbutiken i Degerfors haft en fantastisk försäljningsutveckling.   Detta har resultaterat i en provisorisk utbyggnad men nu räcker lokalerna inte längre till. Därför har man nu tecknat en avsiktsförklaring med kommunägda Degerforsbyggen om markförvärv och har sedan tidigare lämnat in en ansökan om översyn av detaljplanen som ska möjliggöra en nybyggnation.

  • Vi har också övervägt möjligheten att flytta Pekås till Coops tidigare läge i centrum, säger Pekås VD Tony Carlsson. Men även vi gör bedömningen att framkomligheten med tillfartsvägar och parkeringsplatser omöjliggör en etablering av en dagligvarubutik vid Degerfors torg.

Den första konceptbutiken till Degerfors
Pekås vill skapa en stilbildande så kallad konceptbutik som ska stå modell för framtida omställningar av Pekåsbutiker.  Den nya butiken i Degerfors beräknas att få en totalyta på cirka 1 250 kvm, vilket är i det närmaste en fördubbling i jämförelse med den nuvarande butiken.

  • Det känns bra att förhoppningsvis kunna öppna vår första konceptbutik i Degerfors där vi redan är mycket etablerade på marknaden och samtidigt skapa förutsättningar för att bli ännu starkare, säger Tony Carlsson.

Förhoppning om byggstart
Förändringen av detaljplanen beräknas att ta cirka ett år och från Coop Värmlands sida hoppas man på ett positivt besked från kommunen.

  • Vi tror fortfarande på Degerfors som handelsplats, säger Coop Värmlands VD Tomas Sjölander. Nu har vi en bra dialog med kommunen och vi hoppas därför att vara igång med nybygget redan under nästa sommar, avslutar Tomas Sjölander

Ytterligare fakta;
Se gärna; www.pekas.se eller www.coopvarmland.se

För ytterligare information, kontakta Pekås VD Tony Carlsson, tfn; 070-641 10 84, Coop Värmlands VD Tomas Sjölander, tfn; 070-315 41 75 eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02.