– Coop Värmland tror på Säffle som handelsplats; Bygglovsansökan för nytt läge åt Pekås

Coop Värmlands dotterbolag Pekås, som verkar inom lågprisområdet, har till Säffle kommun lämnat in en ansökan om bygglov för ett helt nytt läge för Pekås Säffle.  Det aktuella läget är tomten Smedjan, som ägts av Coop Värmland under många år.

Pekås har sedan många år haft en butik på Fogdegatan i centrala Säffle. Nu bedömer man att handeln kan utvecklas genom en etablering på en helt ny plats.

  • Vi har haft framgångar i Säffle under många år, säger Pekås VD Carlsson. Nu vill vi utveckla handeln ytterligare med det nya läget och vill därför sondera terrängen genom att i första hand lämna in en bygglovsansökan till kommunen.

Detaljerna återstår
Pekås driver idag femton butiker runt om i Värmland. Helt nyligen etablerade man sig i Kristinehamn, flyttade till nytt läge i Skoghall och man har tidigare aviserat om ett helt nytt läge i Degerfors. Och nu vill man alltså undersöka förutsättningarna för ett nytt läge även i Säffle.

  • Nu inväntar vi resultatet av vår bygglovsansökan. Beroende på utslaget kan vi sedan börja med planering, projektering och slutligt beslut om den eventuella nya butiken, avslutar Tony Carlsson.

 

För ytterligare information, kontakta Pekås VD Tony Carlsson, tfn; 070-641 10 84 eller Coop Värmlands kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02