– Coop Värmland utökar servicen till landsorten. Hemsändning till alla i Arvika och Eda kommuner

Pandemin har gjort att e-handeln på mat har expanderat enormt den senaste tiden. Totalt har Coop Värmland sett en ökning på osannolika 1 600 % jämfört med tiden före pandemins utbrott. Nu blir Coop Värmland först i Arvika och Eda kommuner att kunna erbjuda hemsändning till samtliga hushåll.

  • En stuga i Glaskogen, en bondgård i Klockaregården, en stuga i Skillingmark eller en villa i Arvika spelar ingen roll. Vi kan leverera till samtliga med samma priser på varorna som i Stora Coop och med samma pris på hemsändningen oavsett om du bor på landsbygd eller i stad, säger Coop Värmlands VD Anneli Borg Lundgren.

 

 

 

Coop Värmlands VD Anneli Borg Lundgren. (Foto; Coop Värmland, fri användning)

Arvika och Eda
Det blir alltså Coop Värmland som är först ut att erbjuda en full täckning till samtliga hushåll inom kommunerna. En av anledningarna är att e-handeln på mat tagits emot positivt i kombination med en vilja att serva medlemmarna på landsorten.

  • Pandemin har medfört att även många av våra äldre kunder upptäckt e-handeln. Det är en trend som vi tror kommer att hålla i sig även efter pandemin och därför vill vi erbjuda detta, säger Viggo Rognes som är ansvarig för e-handeln inom Coop Värmland.

Kombination till traditionell handel
Att e-handeln på livsmedel kommer att ersätta den traditionella butiken tror man inte kommer att ske inom överskådlig tid. Däremot kan handeln komma att se olika ut.

  • Coop Värmland är den största enskilda aktör att driva butiker i Arvika och Eda kommuner sett till antalet butiker, och här ser vi ingen förändring. Däremot kan handeln förändras genom att man beställer hem till dörren vissa varor och besöker butiken för speciella delikatesser inför helgen, menar Anneli Borg Lundgren.

Efter beställning plockas varorna på Stora Coop Palmviken i Arvika och levereras därefter till hemadresserna. Kim Johansson är ansvarig för e-handeln inom Arvika och Eda.

Kim Johansson är ansvarig för Coop Värmlands e-handel i Arvika och Eda. (Foto; Coop Värmland, fri användning)

  • Det känns bra i magen att kunna erbjuda samma service med likvärdiga villkor både till landsort och stad. Jag är övertygad att vi kommer att lyckas här i Arvika och Eda och att vi kommer att fortsätta att expandera, avslutar Kim Johansson.

För ytterligare information, Coop Värmlands VD Anneli Borg Lundgren, tfn; 0730-97 37 30, ansvarig för e-handeln Viggo Rognes, 0730-26 27 37 eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02