Coop Värmlands VD lämnar sitt uppdrag

Efter sex år av intensivt förändringsarbete där Coop Värmland gått från en komplex verksamhet både som detaljist och grossist till en modern dagligvaruhandel lämnar nu Tomas Sjölander sin tjänst som VD för Coop Värmland.

  • Under Tomas Sjölanders ledning har Coop Värmland de senaste åren genomgått en nödvändig förändringsprocess, säger Coop Värmlands styrelseordförande Håkan Thorell. Då föreningen nu är inne i en uppbyggnadsprocess av ett helt annat slag är det därför rätt läge för oss att gå skilda vägar.

Tomas Sjölander har varit anställd inom Coop Värmland sedan 2002, inledningsvis som bageri- och försäljningschef och sedan 2014 som VD och koncernchef.

  • Tomas har under sex år varit drivande i att anpassa föreningen från en komplex verksamhet, både som detaljist och grossist, till att renodla verksamheten till en modern dagligvaruhandel med fokus på bemötande och service och jag vill personligen önska honom lycka till i framtiden, avslutar Håkan Thorell.

Styrelsen inom Coop Värmland har utsett HR-chef Charlotte Lunås som tillförordnad VD för Coop Värmland och rekryteringsprocessen efter en ny ordinarie VD kommer att inledas inom kort.

 

För ytterligare information; kontakta Coop Värmlands styrelseordförande Håkan Thorell, tfn; 070-576 67 31, Tfo VD Charlotte Lunås 010-410 81 20 eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02