Håkan Thorell och Patrik Hjelte är nyvalda till Coop Värmlands styrelse

Gårdagens föreningsstämma beslutade enhälligt att välja Håkan Thorell till ny ordförande och Patrik Hjelte som ny ledamot i Coop Värmlands styrelse.  Både Håkan och Patrik har en lång och gedigen erfarenhet från det värmländska näringslivet.

  • Vi är glada för att kunna tillföra ytterligare unika kompetenser till Coop Värmlands styrelse, säger VD Tomas Sjölander. Både Håkan och Patrik har varit drivande och dokumenterat framgångsrika inom de verksamheter de varit och är verkssamma i och personligen ser jag fram mot vårt framtida samarbete.

Erfarenhet och kompetens
Håkan Thorell, som är jurist i botten, har en lång erfarenhet som både ordförande och koncernchef i små och stora företag. Förutom kunskap om det regionala näringslivet har han även en lång erfarenhet inom förhandling och affärsjuridik.

  • Coop Värmland har genomgått en stor förändringsprocess, säger Håkan Thorell. Jag är ödmjuk inför utmaningen och ser fram mot att medverka i föreningens framtidsresa. Jag brinner för den regionala utvecklingen samtidigt som jag ser betydelsen i att lönsamhet inte står i motsatsförhållande till medlemsnytta.

Patrik Hjelte har gjort en klassisk karriärsresa inom McDonalds. Från att ha varit anställd är han idag ägare till 27 restauranger med 1 500 medarbetare. Som krona på verket fick han alldeles nyligen fick han ta emot priset som världens bästa franchisetagare inom McDonald sfären.

  • I likhet med vår verksamhet jobbar Coop Värmland hårt med service och bemötande med kunden och medarbetaren i centrum, menar Patrik Hjelte. Jag ser därför många paralleller mellan våra verksamheter och jag är övertygad om att jag kan vara med att bidra till att föreningens kundfokus förbättras ytterligare.

Därutöver omvaldes Johan Samuelsson som styrelseledamot och sedan tidigare sitter Charlotta Stensson, Leif Eriksson och Olle Eriksson som ledamöter. Fackliga representanter är Kent Jansson och Linda Pettersson. Ann-Kristine Johansson och Lena Larsson har avböjt omval.

  • Vi har en bra sammansättning i styrelsen med bred regional förankring och inte minst en suverän mix av erfarenheter och kunskaper. Nu kommer vi att jobba hårt för en lönsam förening som är lyhörd och står nära sina medlemmar och ägare, avslutar Coop Värmlands styrelseordförande Håkan Thorell.

För ytterligare information, kontakta Coop Värmlands styrelseordförande Håkan Thorell, tfn; 070-576 67 31, nyvalda styrelseledamoten Patrik Hjelte, tfn; 073-521 23 99, Coop Värmlands VD Tomas Sjölander, tfn; 010-410 81 79 eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02.