Pant från Coop Värmlands medlemmar gav 14 600 träd till östra Afrika

I ett 50-tal av Coop Värmlands butiker finns det möjlighet att skänka värdet av inlämnade pantburkar och flaskor till biståndsverksamhet. Under 2021 skänkte Coop Värmlands medlemmar 292 000 kronor den vägen. Pengarna går till Vi-skogen och möjliggör att 14 600 träd kan planteras i östra Afrika.

  • Vi-skogen är en partipolitisk och religiös obunden organisation som är knuten till den svenska konsumentkooperationen, säger Anneli Borg Lundgren, VD för Coop Värmland.

Bild; Coop Värmlands VD Anneli Borg Lundgren. (Foto; Coop Värmland, fri användning)


Väl använda pengar
I Värmland är det medlemmarna som handlar på Coop Vikene i Brunskog tätt följt av Stora Coop Hammarö som är mest flitiga att använda sig av pantknappen. För tredje året i rad ökande den totala summan från medlemmarna i Värmland.

  • Viljan att bidra är fortsatt hög bland svenskarna. Under förra året samlades det in mer pengar från föreningarnas pantautomater än på många år. Det gör att vi kan plantera ännu fler träd i Afrika och därmed arbeta mot fattigdom, klimatförändringar och minskad biologisk mångfald, säger Eva Åberg, verksamhetschef för Vi-Skogen.

Coop Värmland är mycket positiva till insamlingen

  • Det gläder oss att de insamlade summorna ökar trots krig i Europa och en pågående pandemi. Biståndsknappen är ett enkelt och smart sätt för våra medlemmar att få vara med att hjälpa. Många små belopp blir till betydelsefulla summor som betyder mat på bordet och möjlighet att lyfta sig ur fattigdom för många människor. Dessutom gör det skillnad för klimatet, avslutar Anneli Borg Lundgren.

Bild ; Pantknappen finns i ett 50-tal av Coop Värmlands butiker. (Foto; Vi-skogen, fri användning

Ytterligare fakta;

Fakta Biståndsknappen och Vi-skogen:

 För 20 pantade kronor (25 kronor från och med i år) kan en bonde i östra Afrika plantera ett nytt träd. Träden ökar inkomsterna och tillgången till näringsrik mat, samtidigt som de skyddar mot torka, skyfall, jorderosion och andra effekter av klimatförändringarna som i dag drabbar miljontals människor i Afrika.

Vi-skogen arbetar med att bekämpa fattigdom och förbättra miljön genom trädplantering och stöd till bönder genom utbildning i hållbara jordbruksmetoder. Metoden som används kallas agroforestry och går bland annat att titta närmare på genom Vi-skogens nyligen producerade ”slow TV”-filmer från Kenya, där man får följa två av de bönder som organisationen arbetar med under en dag.

För ytterligare information, kontakta; Malin von Strauss, medieansvarig Vi-skogen, tfn; 072-070 52 86 eller Klas Olsson, medieansvarig Coop Värmland, tfn; 010-410 81 02