Presskontakter är viktiga för en ekonomisk förening – Ny medieansvarig i Coop Värmland

Anna Ociansson är ny medieansvarig för Coop Värmland. Anna har jobbat i föreningen sedan 2018 bl.a. som ansvarig för sociala medier. Hon efterträder Klas Olsson som efter nära 46 år i föreningen kommer att gå i pension vid årsskiftet.

  • Då vi är en av Värmlands största företag samtidigt som det är unikt med en så stark och viktig lokalmedia är fortsatta goda relationer med pressen i Värmland av avgörande betydelse för oss som en medlemsägd förening, säger Coop Värmlands VD Anneli Borg Lundgren.

Ser fram mot uppdraget
Anna Ociansson har en bakgrund inom kommunikation med inriktning på sociala medier. Hon började på föreningens marknadsavdelning 2018 och har under den senaste tiden jobbat med personalrekrytering.

  • Jag ser verkligen fram mot mitt uppdrag både med ödmjukhet och med spänning. Det känns väldigt inspirerande att hålla i kommunikationen och mediekontakterna för Coop Värmland som engagerar så många värmlänningar, menar Anna Ociansson.

Engagerade medlemmar och kunder
Coop Värmland berör och engagerar många värmlänningar. Det är något som också har avspeglats i den värmländska pressen genom åren.

  • Under mina år tycker jag att relationerna med länets journalister varit väldigt bra, säger Klas Olsson som varit ansvarig för presskontakterna i nära 28 år. Ibland har vi fått positiva rubriker men vi har också vi blivit kraftigt ifrågasatta när vi ibland varit förtjänta av det. Och det är just ifrågasättandet som är den granskande journalistens uppdrag i ett demokratiskt samhälle.

Tillgänglighet, öppenhet och trovärdighet
Enligt Coop Värmland strävar man efter en bra dialog med sina medlemmar. En bra relation till pressen är därför viktigt för föreningen.

  • Jag var medveten om att presskontakter var viktiga redan innan jag började. Däremot blev jag lite förvånad över omfattningen med en nästan daglig kontakt med någon av de tio regionaltidningarna, radio- eller Tv-kanaler i Värmland eller med den landsomfattande branschpressen. Därför är det viktigt för oss att fortsätta vara tillgängliga, öppna och trovärdiga i vår relation till pressen, avslutar Anneli Borg Lundgren.

För ytterligare information, kontakta Anneli Borg Lundgren, tfn; 0730-97 37 30, Anna Ociansson, tfn; 072-203 54 02 eller Klas Olsson, tfn; 070-601 71 52

 


Bild; f.v.; Coop Värmlands VD Anneli Borg Lundgren, Anna Ociansson som är ny medieansvarig tillsammans med avgående kommunikationschefen Klas Olsson (Foto; Coop Värmland, fri publicering)