Pressmeddelande 2003-01-14

1903 – 2003
Konsum i Värmland fyller 100 år!

 

Ett historiskt år inom den värmländska kooperationen är 1903. Då bildades den första, idag kvarstående kooperativa föreningen – konsumtionsföreningen i Nykroppa. Det kommer att firas över hela länet under nästa år. Bland annat kommer man att bygga upp en replik av 1903 års konsumbutik och bjuda in samtliga medlemmar på familjefester på fyra platser runt om i länet.

Det var verkmästare F. Bergqvist, förman H. Ericsson, murare E. Hedlund och arbetare J. Backman som gick samman för att diskutera möjligheten till ett eget inköpslag för att bryta brukhandelns totala monopol i Nykroppa. Den 21 februari antog nykroppaföreningen sina första stadgar. Föreningens viktigaste uppgift var att "Till medlemmarna tillhandahålla rena oförfalskade varor till lägsta möjliga pris". Vidare sades det att det var medlemmarna som ägde föreningen enligt principen "En medlem en röst". Ett medlemskap skulle vara "Öppet för alla – oavsett politisk – eller religionstillhörighet". Vis av erfarenheten av tidigare misslyckade försök att bilda kooperativa föreningar slogs det också fast att en sund ekonomi skulle vara avgörande för en fortsatt överlevnad.

Det var verkmästare F. Bergqvist, förman H. Ericsson, murare E. Hedlund och arbetare J. Backman som gick samman för att diskutera möjligheten till ett eget inköpslag för att bryta brukhandelns totala monopol i Nykroppa. Den 21 februari antog nykroppaföreningen sina första stadgar. Föreningens viktigaste uppgift var att "Till medlemmarna tillhandahålla rena oförfalskade varor till lägsta möjliga pris". Vidare sades det att det var medlemmarna som ägde föreningen enligt principen "En medlem en röst". Ett medlemskap skulle vara "Öppet för alla – oavsett politisk – eller religionstillhörighet". Vis av erfarenheten av tidigare misslyckade försök att bilda kooperativa föreningar slogs det också fast att en sund ekonomi skulle vara avgörande för en fortsatt överlevnad.

  • Idag arbetar vi i Konsum Värmland efter samma grundvärderingar och principer som de gjorde i Nykroppa 1903. Detta visar att den kooperativa verksamhetsformen i allra högsta grad är levande och modern som ständigt lockar till debatt. Därför vill vi visa upp att vi har en stolt tradition och historia under jubileumsåret 2003, säger Konsum Värmlands VD Leif Olsson.

Replik av 1903 års konsumbutik

Jubileumsåret kommer att inledas med ett antal 100-årsmarknader som kommer att genomföras vid samtliga konsumbutiker runt om i länet.

Jubileumsåret kommer att inledas med ett antal 100-årsmarknader som kommer att genomföras vid samtliga konsumbutiker runt om i länet.

  • Vi kommer att ta fram skyltmaterial, kläder och diskar för att skapa lite grand av atmosfären från svunna tider.

Dessutom kommer det att byggas en fullskalekopia av 1903 års konsumbutik som kommer att få sin premiär just i Nykroppa den 3 maj. Den kommer därefter att flyttas runt på olika festligheter runt om i länet.

  • Självfallet kommer vi också att lyfta fram dagens Nykroppa under festligheterna.

Alla medlemmar bjuds in till festligheter

Under våren och försommaren kommer man att bjuda in samtliga medlemmar på kostnadsfria familjefestligheter. Där kommer det att bjudas på underhållning av the Poets från Hagfors, musikcafé med Karin och Johan Birgersson, Elvis Forever samt Stig Torstensson. Mer underhållning, tivoli och gycklare för de minsta. Vidare blir det historiska utställningar, bjudningar och tävlingar för att bara nämna några exempel.

  • Dessutom planerar vi mer evenemang under hösten. Det ska inte undgå någon att vi fyller 100 år, menar Leif Olsson.

Familjefesterna kommer att äga rum vid Sandgrundsudden i Karlstad den 17 maj, vid Bojorten i Kristinehamn den 24 maj, vid Sågudden i Arvika den 31 maj och vid Kolsberg i Torsby den 31 maj. Förutom allt annat som kommer att bjudas kommer varje festplats få sin lokala prägel via samarbeten med föreningar, museer och lokala förmågor.

  • Samtidigt som vi erbjuder festligheter är jubileumsåret också en möjlighet för oss att hedra alla anställda, förtroendevalda och medlemmar som under de gångna hundra åren med kraft, möda och engagemang verkat för kooperationen i Värmland, avslutar Leif Olsson.

– – –

För ytterligare information kontakta; informationschef Klas Olsson 054-220102 eller 070-6017152.

Pressmeddelandet har skickats till; NWT, VF, Arvika Nyheter, Filipstadstidningen, Fryksdalsbygden, Nya Kristinehamnsposten, Radio Värmland, TV4 Värmland, Värmlandsnytt och diverse branschtidningar.

NWT, VF, Arvika Nyheter, Filipstadstidningen, Fryksdalsbygden, Nya Kristinehamnsposten, Radio Värmland, TV4 Värmland, Värmlandsnytt och diverse branschtidningar.