Pressmeddelande 2005-09-29

– Besvikelse då Kammarrätten avslog överklagan värd 38 Mkr
Konsum Värmland fortsätter sin offensiva framtids-strategi.

Kammarrätten avslog överklagan från Konsum Värmland angående en sex år gammal skattetvist med Regionskattekontoret. För Konsums del handlar det om 38 Mkr som var avsedda för ytterligare investeringar i landskapet.

1999 såldes föreningens fastigheter till kommanditbolag. Kommanditbolag är en konstellation där två ägare krävs. Kooperativa Förbundet (KF) gick in som minoritetsägare i fastighetsbolagen med en mindre summa som insats, men det var Konsum Värmland som var huvudägare med beslutsrätt, kontroll och rätt till eventuell vinst. Om man säljer eller överlåter en fastighet är man skyldig att betala skatt om vinst har uppstått. Med de regler som fanns 1999 kunde försäljningsvärdet sättas till det indexuppräknande värdet utan att några skattekonsekvenser uppstod.
 Att vi valde KF som delägare i kommanditbolagen beror på att vi själva inte hade några dotterföretag vid den här tiden. Vi såg också KF som en naturlig delägare. Hade vi istället valt vilket annat företag som helst, ja till och med en privatperson hade det aldrig uppstått några problem. Därför känns det hela mycket orimligt, säger Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson.

Ingen obehörig skatteförmån
Hade KF vid tiden för fastighetsaffärerna inte haft förluster i verksamheten hade allt varit frid och fröjd. Regionskattekontoret hävdar dock att KF – inte Konsum Värmland – skulle kunna ”kvitta” eventuella vinster i kommanditbolagen mot förluster i den totala verksamheten. Enligt Regionskattekontoret har det dock ingen betydelse om man inte gjort det – vare sig förr eller senare. Idag är det dessutom omöjligt med tanke på att kommanditbolagen numera är helägda av Konsum Värmland.
– Det är inte rimligt att föreningen ska drabbas av en utgift på 38 Mkr, när skatt aldrig har undanhållits, och aldrig kommer att kunna undanhållas. Nu kommer vi att utvärdera om vi ska överklaga ytterligare en instans.

Besvikelse hos Konsum
En stor del av kostnaden för utslaget har redan belastats föregående års resultat. Även om föreningen har en stark ekonomi kan detta medföra konsekvenser inför den framtida verksamheten.
– Vi är enormt besvikna. Självklart innebär 38 Mkr mycket i ett företags verksamhet och drift. Nu ska vi knyta näven i byxfickorna, svälja besvikelsen och gå vidare, säger Steve Fredriksson bestämt.

Fortsatt framtidstro
Konsum Värmland har en mycket offensiv investeringsstrategi inför de kommande åren. Man har långsiktiga planer på att etablera storbutiker på ännu fler platser i Värmland. Bland annat har man visat intresse för nya butikslägen på Råtorp, Kronoparken och Kroppkärr i Karlstad, samt i Sunne, Sysslebäck och Nolgård på Hammarö, med flera orter. Det handlar om en långsiktig etableringsstrategi som före år 2008 uppskattas till 400 – 500 Mkr i investeringar.
– Förutom en intensiv etableringsstrategi kommer vi att intensifiera vår kostnadsjakt, fortsätta prissänkningarna och dessutom bygga om en mängd befintliga butiker. Vår värmländska framtidstro består, avslutar Steve Fredriksson.

Fakta Konsum Värmland
Konsum Värmland, med huvudkontor och styrelse i Karlstad, bedriver verksamhet i 77 försäljningsställen över hela länet. Dotterföretaget Pekås verkar inom lågprissektorn med åtta butiker samt XL-Mat med inriktning mot Norgehandeln.  Föreningen har också en egen livsmedelsindustri i form av charkfabrik, bageri, lagercentral och transportcentral. Föreningen ägs av sina cirka 125 000 medlemmar och har cirka 1 700 årsanställda. Nettoomsättningen uppgick under förra året till 3,1 miljarder kronor. Värmland tillhör ett av landets starkaste kooperativa fästen och föreningen befinner sig i ett mycket expansivt skede. För ytterligare information om Konsum Värmland, se gärna; www.konsumvarmland.se

För ytterligare information, kontakta; VD Steve Fredriksson, tfn; 054-22 01 00 eller informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220 102 eller 070-601 71 52