Pressmeddelande 2009-11-18

2009-11-18
– Storsatsning för cirka 20 Mkr;
Konsum Värmland vill utöka i Arvika


Konsum Värmland vill bygga ut en av sina två stormarknader i Arvika. Därför har man till kommunen lämnat in en ansökan om detaljplaneändring för att utöka ytorna på Coop Extra Styckåsgatan med totalt 700 kvm.

Med utbyggnaden vill Konsum Värmland skapa en modern storbutik med en totalyta på cirka 3 200 kvm. Den planerade expansionen innebär en totalinvestering på cirka 20 Mkr och man väljer att expandera på en plats där man sedan tidigare är starka.

– Arvika är för oss en viktig handelsort, där vi sedan många år haft ett starkt fäste. Nu ser vi möjligheter i att erbjuda våra medlemmar en modernare, ljusare och ännu mera ändamålsenlig butik med en klart bättre trafiksituation med dessutom fler parkeringsplatser, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson.

En bra butik skall bli ännu bättre
I samband med utbyggnaden kommer också butiken att genomgå en total inre omställning i form av ny inredning, kyldiskar och inventarier. Bland annat kommer man att lägga stor tonvikt på butikens färskvaruavdelningar såsom fisk, frukt- och grönt, bröd samt kött- och chark. I samband med utbyggnaden kommer också parkeringsytorna att utökas med ett 30-tal platser.

– Coop Extra har varit ett mycket framgångsrikt koncept i Arvika. Med utbyggnaden kommer vi på ett bättre sätt att kunna leva upp till våra kunders förväntningar. Det ska helt enkelt bli en modernare och ännu bättre butik.

När är det klart?
Ansökan om detaljplaneändring är inlämnad till Arvika kommun. Ärendet kommer därefter att behandlas och det är först när utfallet är klart som man kan svara på när den utbyggda butiken kan vara klar för öppning.

– Under ganska många år har vi undersökt olika alternativ för expansion inom Arvika kommun. Nu ser vi verkligen fram emot att hitta en lösning och komma igång så snabbt som möjligt, avslutar Steve Fredriksson.

För ytterligare fakta, se www.konsumvarmland.se
För ytterligare information, kontakta; informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102