– Tradition, erfarenhet och nytänkande; Konsum Värmland har fått ny ledning

 

Tomas Sjölander heter Konsum Värmlands nya tillförordnande VD. Tomas är en 44-årig trebarnsfar som tidigare var bageri- och försäljningschef på Konsum Värmlands grossistverksamhet. Tomas har en bakgrund inom försvarsmakten, och har också hunnit med att vara egen företagare, innan han började på Konsum Värmland för tolv år sedan.
tomas-sjolander.jpg
Tomas Sjölander, tillförordnad VD Konsum Värmland
Efter en kort, intensiv men ändå omfattande och grundlig rekryteringsprocess beslutade Konsum Värmlands förvaltningsråd att anställa Tomas som tillförordnad VD för Konsum Värmland. Tomas tillträder omgående.

– Den mediala debatt som Konsum Värmland genomgått under de senaste dagarna har givetvis skadat vårt förtroende, säger Gunnar Törnqvist, ordförande i förvaltningsrådet. Men att på kort tid internt hitta en person av Tomas kaliber, säger en hel del om den kompetens som finns inom Konsum Värmland. Det gör mig både positiv och än mer övertygad att vi kommer att gå styrkta ur det här.

Stolthet och ödmjukhet
Tomas Sjölander är både smickrad, engagerad och ödmjuk inför den nya utmaningen.

– Det är klart att tanken svindlar. För en dryg vecka sedan var jag bagerichef, och idag är jag tillförordnad VD för ett av Värmlands största företag, säger Tomas. Detta ställer naturligtvis stora krav på min person. Men samtidigt känner jag både stolthet och ödmjukhet inför ansvaret att överta ledarrollen.

– Tillsammans med en kompetent styrelse och medarbetare är min självklara ambition att vi ska återta det förtroende vi tappat under de senaste veckorna, menar Tomas. Tomas Sjölanders tillförordnande löper fram tills dess att en ordinarie VD tillsatts. En rekryteringsprocess som kommer att inledas under de närmaste veckorna.

 

styrelsen.jpg
Styrelsen; från vänster Olle Eriksson, Ann-Kristine Johansson, Leif Olsson, Tomas Sjölander, Terese Andersson, Erik A Eriksson.
Fler personer i styrelsen
Under gårdagens extrainkallade föreningsstämma beslutades också om möjligheten att utöka antalet ledamöter i styrelsen. Fram tills dess att de nya stadgarna vinner laga kraft, vid vårens ordinarie föreningsstämma, har tre adjungerande ledamöter tillsatts.

– Vi måste dra lärdomar av det inträffade, och se till att vår organisation och vår förening styrs på ett sätt som garanterar att vi har våra medlemmars förtroende. En utökad styrelse som verkar i nära samarbete med VD är en del i detta arbete, menar Gunnar Törnqvist.

Riksdagsledamöter, Konsumchef, konsult, VD och medarbetare
Som styrelseordförande valdes Ann-Kristine Johansson, tidigare riksdagsledamot (S) och som vice ordförande valdes Leif Olsson som var VD för Konsum Värmland mellan åren 1993 – 2003, och som sekreterare valdes Tomas Sjölander. Som adjungerade ledamöter valdes Erik A. Eriksson, tidigare riksdagsledamot (C) och Olle Eriksson, konsult och tidigare VD för Lithells. Dessutom har de fackliga organisationerna utsett Therese Andersson från Handelsanställdas förbund.

– Vi har en härlig mix i styrelsens sammansättning av tradition, erfarenhet och förnyelse. Och den största utmaningen för oss är att, tillsammans med vår kompetenta personal, återta medlemmarnas fulla förtroende. Med den framtidstro, engagemang och kämparanda som finns i föreningen är jag övertygad om att vi kommer att lyckas, avslutar styrelsens nya ordförande Ann-Kristine Johansson.

För ytterligare fakta; se gärna www.konsumvarmland.se

För ytterligare information, kontakta Tomas Sjölander, Tfo. VD för Konsum Värmland, tfn;
010-410 81 79, styrelsens ordförande Ann-Kristine Johansson, tfn; 070-513 43 86 eller
informationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02