Auktion på Coop Forum Bergvik gav 21 100 kronor till Stadsmissionen och Hela Människan

 

Konsum Värmland kommer under den
här veckan att betala in 21 100 kronor att dela på för Stadsmissionen
och Hela Människan (Ria) i Karlstad. Pengarna kommer från förra veckans
auktioner som hölls i samband med nyöppningen av Coop Forum Bergvik. En
nyöppning som överträffade alla förväntningar.
 


– Det var en mycket välbesökt premiär på Coop Forum Bergvik
under förra veckan, säger Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander. Ett
annorlunda inslag var att vi auktionerade varor från egen produktion,
och vi är mycket nöjda med att kunna skänka 21 100 kronor till
välgörande ändamål.


– Både Stadsmissionen och Ria har i många år genomfört ett fantastiskt
arbete bland annat för bostadslösa. Det känns därför mycket bra att
stötta en sådan typ av verksamhet. Vår ambition är att hitta ett mer
långsiktigt samarbete som sträcker sig under hela året, avslutar Tomas
Sjölander.

Frukostpåse till romiska gäster.
Förutom samarbetet med Hela Människan och Stadsmissionen kommer
Konsum Värmlands samtliga livsmedelsbutiker att bjuda sina romiska
gäster (i dagligt tal kallat ”tiggare”) på en frukostpåse. Åtgärden görs
som en symbolisk gest, samtidigt som man uppmanar fler näringsidkare
att göra någon typ av medmänsklig handling för de mindre lyckligt
lottade i livet.

 


– Vi är medvetna om att en frukostpåse inte löser några långsiktiga
problem för våra romiska gäster, säger Konsum Värmlands VD Tomas
Sjölander. Men om vi alla, både näringsidkare och offentlig sektor,
hjälps åt kan vi skapa en drägligare tillvaro för dom som av olika
anledningar inte har någon bostad, eller tvingas att tigga för att få
ihop till livets nödtorft. Frukostpåsarna kommer att delas ut varje
morgon fram tills klockan 11 00, och antalet är beräknade efter de
romiska gäster som tidigare besökt respektive butik.

För ytterligare information; Kontakta Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander, tfn; 010-410 81 79, eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02.